Mobile World Capital Barcelona

Disseny i maquetació d’aquesta infografia corporativa.
Amb la finalidad de garantir que totes les iniciatives creades per la Fundación Mobile World Capital Barcelona segueixin les mateixes directrius que la marca i es puguin referenciar com a tal, es va crear una guia interna de desenvolupament i creació de marques. Aquesta guia va acompanyada d’aquesta infografia per poder veure, en un sol cop d’ull, quins són els paràmetres a tenir en compte abans de crear una marca i quines directrius marca la guia. 

MÉS PROJECTES D’IDENTITAT