MARCA per GPP: Global Preparedness Partnership.

El Grup V20 de 48 països, juntament amb la FAO, l’OCHA, el PNUD, el PMA i el Banc Mundial, va iniciar l’Aliança per a la Preparació Mundial a la Cimera Humanitària Mundial. L’Aliança per a la Preparació Mundial crearà capacitat amb els governs nacionals en múltiples sectors i proporcionarà un “paraigua” per als governs nacionals i els seus associats que vincula i aprofita altres iniciatives mundials, regionals i nacionals.

MÉS PROJECTES D’IDENTITAT