INFOGRAFIA

Jun 28, 2017 | disseny editorial

Vivim en un món on la comunicació visual és la clau de l’èxit. La digitalització provoca l’adaptació dels continguts a diferents suports de forma visual. És per això que les infografies són part important del nostre treball. Però, què és una infografia?

Simple, una infografia consisteix en la combinació d’elements visuals i gràfics per facilitar la transmissió d’un missatge i la seva interpretació.

El disseny editorial, pilar fonamental de Dandèlia, es nodreix d’aquesta pràctica canviant l’estil de les publicacions. Un text dens no sedueix, no capta l’atenció ni invita a la lectura. En canvi, una síntesis visual apropa al lector i ajuda a la comprensió. Molts de nosaltres hem deixat de llegir una notícia d’aparent interès pel simple fet de la disposició dels elements. I és que, encara que el contingut sigui ric, pot perdre força segons com estigui maquetat. Avui en dia, tenir una infografia al costat ajuda a introduir-se en el tema o acabar d’aclarir-ho.

Aquestes infografies poden aparèixer amb diferents cares. Existeixen els gràfics, els mapes, taules, diagrames… I per dissenyar-los d’una forma òptica i destacable hem de sintetitzar la informació per seleccionar els aspectes que cal ressaltar en aquesta.

Per tant, les infografies ajuden a concebre el missatge a simple vista, sintetitza la informació, destaca els conceptes importants, aporta força visual i interactua amb el lector.

Recent posts