DISSENY GRÁFIC

Mai 30, 2017 | disseny editorial

És un terme conegut per la majoria de nosaltres però amb definicions disperses. Molta gent té una idea errònia d’aquest terme i, en aquest post, volem donar una pinzellada a aquest concepte.
El terme disseny gràfic fa referència a l’activitat creativa i tècnica per transmetre idees i missatges a través d’imatges. Per aquest motiu el disseny gràfic també és conegut amb el nom de “comunicació visual“. Els camps en els quals es pot aplicar aquesta pràctica són extensos i dispersos, ja que per exemple, podem utilitzar-lo tant en disseny publicitari, com en identitat corporativa, cartelleria …
Per a l’execució d’aquest tipus de disseny és essencial tenir un ampli coneixement de programes informàtics. L’objectiu d’aquests és modificar imatges o crear-les de forma virtual per a la posterior aplicació real.
Però què m’aporta el disseny gràfic i què aporta a la societat? us deveu estar preguntant:
La resposta és clara. El disseny gràfic té diverses aplicacions pràctiques en el desenvolupament de la societat. En primer lloc té la responsabilitat de produir missatges que contribueixin positivament a la societat. Ajuda a una comunicació més útil i fructífera a través d’imatges que simplifiquen el llenguatge. D’altra banda hi ha problemes del medi que es poden resoldre amb una acció comunicativa visual, dissenyada pel un dissenyador gràfic. A més, en un món capitalista, on el poder dels diners ho mou tot, l’important és vendre. I donada la competència que trobem en el nostre entorn més proper, necessitem el disseny gràfic per seduir, comunicar i enamorar a l’altre.
Per tant, el disseny gràfic té aplicacions professionals però també, canvia els nostres hàbits i el nostre dia a dia de manera intensa però desapercebuda.

Recent posts